close

691 sayılı KHK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda onaylanan 691 sayılı KHK yayımlandı.

691 sayılı kanun hükmünde kararname Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu’nun imzasıyla yayımlandı. Yeni KHK’de ‘helikopter kazası’ sonrası önlemler düzenlendi. Her yeni yükselti Harita Genel komutanlığına bildirilecek. KHK’de konuya ilişkin bölümde “Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Komutanlığına gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Komutanlığı bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.” ifadeleri yer aldı.

Yeni KHK’de, terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu iddia edilen gruplara üyeliği veya bu gruplarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli yükümlülerin de geçerli mazereti olmadığı koşullarda Millî Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacağı belirtildi.

KHK ile mahkeme tarafından mallarına el konulan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin ardından malların kişilere geri iade edilmesi için gereken azami süre de bir yıldan iki yıla çıkarıldı.

Yeni KHK’yle Türk Ticaret Kanununun 399’uncu maddesinin altıncı fıkrasına da yeni bölümler eklendi. Eklemelerle madde şu şekilde düzenlendi:

“Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Fon Kuruluna devredebilir”

Tags : #691SayiliKHK#YeniKHK