close

Güncel Haber

Güncel Haber

Transfer Haberciliği Patlamaya Başladı!

transfer haberleri

Büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş’ın şampiyon olarak tamamlayacağı sezon bitimine iki hafta kala transfer kulisleri hızlandı. Bomba daha doğrusu fake haberlerin birbirini izlediği bir transfer haberciliği klasiğiyle baş başayız.

Birbirinden yıldız futbolcuların Türk takımları tarafından istendiği, hatta anlaşıldığı gibi haberler gazetelerin spor sayfalarından manşetlerine kadar süzülüyor.

Transfer Haberlerinde Abartıda Sınır Yok!

Mesut Özil Beşiktaş’ta, Rooney Türkiye’de, Fenerbahçe’nin Emre Mor taktiği…
Gazete manşetleri okuyucu çekmek için sıralanıyor. Oysa ki takımların bütçesi ve içerisinde bulundukları mali zorluklar bu gözalıcı taransferlerin yanından bile geçemiyor.
Ziyaretçi hedefi güden İşte Fenerbahçe’nin Yeni Tarnsferleri tarzı başlıklar ise gerçekte bir anlam ifade etmiyor.

Yaz Aylarında Hit Getiren Haberlerde Transfer Borsası İlk Sırada

Okulların kapanması, yaz tatili ve mevsimsel diğer nedenlerden dolayı internet dünyasında ziyaretçiler belli alanlara yöneliyor. Bunların en başında kuşkusuz futbol daha doğrusu transfer piyasası geliyor. Transfer haberlerini, magazin dünyası, tatil ve güncel konular izliyor. Bu durumdan faydalanmak isteyen haber yayıncıları ve bloglar dahil gerçek haber değil okuyucu avcılığı yapan haber niteliği taşımayan yayınlara yöneliyor.

Gerek transfer haberleri gerekse magazin haberleri, sitelerine ziyaretçi çekmek isteyenlerin tercihi olmalı, bunda sorun yok. Ancak gerçekliği tartışmalı, sadece duyuma hatta uydurma duyuma bağlı yayın anlayışı, gelecekte internet haberciliğine de darbe vurmaya aday. Belli bir süre sonra ciddiyetten uzak bilgi ve belgelerin, internetteki çöp evrak kervanına katılacağı kesin.

Gerçek Transfer Haberleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

Bilindiği gibi büyük spor kulüplerinin hemen hepsi borsada işlem gören halka açık şirketler aynı zamanda. Bu nedenle Kamuyu Aydınlatma yükümlülükleri nedeniyle gerçekte henüz başlamayan Transfer haberlerini KAP!a bildirmiyorlar. Söz konusu kulüpler bu açıklamayı yaptığı zaman zaten epeyce yol alınmış oluyor. Yapılan açıklamada ise transfer görüşmeleri başladı şeklinden sonra eğer gerçekleşmişse transferin detaylarının açıklanması yapılmış oluyor…

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Bu Yılki Transferleri ve Bütçe Gerçeği

Tüm dünyada Barselona, Real Madrid ve B.Münih gibi çok büyük bütçelere sahip 9-10 kulüp dışında sıkıntılı bir mali durum söz konusu. Tamamıyla seyirci saysı nedeniyle büyük bütçelere sahip Çin futbol takımları bu sayıya dahil değil. Arap ve Rus İşadamlarının aldığı kulüplerin transfer politikaları ise aslında haksız rekabet nüveleri taşıyor. Futbolun çılgın bir mali çöküşe gidişi karşısında FİFA’nın tavrı merak konusu olmaya devam ediyor…

Tamamını Oku
Güncel Haber

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Sunumlar başlıklı yazımızda geçen Eski zamanlara kafa yoran bir okurumuz uzun uzadıya bir yazı kaleme almış. Daha çok nostaljiye özlem yazısı diyebileceğimiz oldukça uzun bir metin… Okurumuzun isteğine saygı duyarak adını ve yazının tamamına değinemiyoruz. Bir kadın olarak ülke gerçeklerinden epeyce nasiplendiğini anladığımız okurumuzun entelektüel bir donanıma sahip olduğunu anlamak güç değil.  Özenle seçilmiş cümleler arasında Bob Dylan’dan John Lennon’a, Beatles’ten Pink Floyd’da müzik; Marten Eden’den Raskolnikov’a edebiyat coşkusu yaşayan sıradışı, özgün kısacası düpedüz güzel bir okurumuz… Ziyaretçimiz değil, okurumuz…

Tamamını Oku
Güncel Haber

Cunda Neden Güzeldir?

Cunda adası Gezilecek yerler

Otel Bul  adlı tatil ve otel sitesinde deniyor ki, Sonbaharın sevdiği tatil mekanlarından birisi de Cunda Adası… Peki sonbaharı sevenler nereye gitmeli? Sonbahar huzur ve kasvetin yan yana durduğu mevsimdir. Yapraklar dökülürken yalnızlaşmayı, yağmur yağarken veda etmeyi çağrıştırır. Şiir yazma mevsimidir, roman okuma mevsimidir, yoksulların kaygı mevsimidir. Yağmurun ve dökülen yaprakların çağrışım yükü poetik coşkuya, lirizme yol açar. romantikler kalemlerine sarılırlar. Roman okumak için yeterince sessizdir doğa. Zor olan fakirliktir, kış gelecektir, onları ısıtmaya temiz yürekleri yetişmeyecektir.

Tamamını Oku
Güncel Haber

MEB’DEN ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA UYARISI

MEB’DEN ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA UYARISI

MEB, Sosyal medyada kişisel verilerin korunması ile ilgili bir genelge yayımladı.  Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması adlı MEB genelgesinde, son dönemlerde yaşanan hukuka aykırı paylaşımlara dikkat çeken bakanlık, TCK nın ilgili maddelerine atıf yaparak hapis cezalarını işaret etti.

 

MEB tarafından yayımlanan bu genelgede en dikkat çeken ifade ise “Kanunların  belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü  olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir”  bölümü…

136 ncı maddesinde: “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”, 137 inci  maddesinde: “(l) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.” 138 inci maddesinde: “Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir” ve  138 inci maddesinde de “Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. ” şeklinde düzenlenme yapılmıştır.

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğrultusunda il, ilçe, okul ve kurum yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm MEB personeli ile  öğrenim gören öğrencilerin, kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette veya farklı dijital ya da basılı ortamda hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı Kanununa aykırı olduğu; bu fiillerin Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve bu durumların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Ayrıca, kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapacak her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacak ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilecektir.

Bakanlık tarafından tüm kurum ve okullara gönderilen genelgeye ulaşmak için tıklayınız>>

Tamamını Oku
Güncel Haber

29 Nisan 2017 İki Yeni KHK Yayınlandı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 689

29 Nisan 2017 İki Yeni KHK Yayınlandı. Göreve iade ve yeni ihraçlar var.  689 Sayılı KHK Tam metni…

29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30052

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/689

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (3) sayılı listede yer alan gazete, dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (4) sayılı listede yer alan dernekler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

Değişiklik hükümleri

MADDE 5 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer terör örgütlerine” ibaresi ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu madde hükümleri 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca gerçekleştirilen bütün kapatma işlemleri hakkında uygulanır.”

(2) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazların devredildiği üçüncü kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olması halinde, taşınmaz üzerinde aynı faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemleri muvazaalı kabul edilir ve tapuda ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak resen tescil edilir.

(3) Bu madde kapsamında görülmekte olan davalarda konusuz kalma nedeniyle davanın esası ve yargılama giderleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir.”

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

1 SAYILI LİSTE

(İHRAÇ EDİLEN PERSONEL)

2 SAYILI LİSTE

(GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL

3 SAYILI LİSTE

(KAPATLAN KURUM VE KURULUŞLAR

4 SAYILI LİSTE

(AÇILMASINA İZİN VERİLEN KURUM VE KURULUŞLAR)

5 SAYILI LİSTE

(İLİŞİĞİ KESİLEN YURT DIŞINDAKİ BURSLU ÖĞRENCİLER)

Tamamını Oku
Güncel Haber

ÖSYM’den Önemli Açıklama

ÖSYM’den Önemli Açıklama

ÖSYM’nin yaptığı bazı sınavlara başvuru için bir günlük süre verildiği açıklandı. 2 milyona yakın adayın katıldığı LYS sınavı için 28 Nisan’da başvuru yapılabilecek.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir’den önemli açıklama geldi. “ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavları için müjde…  Başkan, süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar alındığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanının açıklamasına göre; LYS adayları için 28 Nisan’da, ALES adayları için 27 Nisan’da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs’ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs’ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs’ta bir günlük süre ile başvuru sistemi açılacak.

Tamamını Oku
Güncel Haber

Referandumda Görev Alan Memurlar Ne Kadar Ücret Alacak?

referandumda gorev alacak memurlarin ucretleri ne kadar olacak

Referandumda Görev Alacak Olan Seçim Sandık Görevlilerin Ücretleri Ne Kadar? Sandık Başkanı ve Üyelerin Alacağı Ücret Belli Oldu…

Tüm Türkiye, 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referanduma odaklanırken, referandumda görev alacak kişilerin alacakları ücretler merak konusu oldu.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03/01/2017 tarihli ve 66 sayılı Genelgesine göre, aylık katsayı 01/01/2017 – 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere (0,096058) olarak belirlenmiş durumda.

Tamamını Oku
EğitimGüncel Haber

Öğretmene Rotasyon Bilmecesi

Öğretmene Rotasyon Bilmecesi

Öğretmene rotasyon haberleri ile gündemi meşgul eden çeşitli kamu sitelerinin, Öğretmene rotasyon uygulaması, öğretmene rotasyon yolda gibi haberleri öğretmenleri tedirgin etmeye devam ederken, konuyla ilgili bir muğlak açıklama da bakan Yılmaz’dan geldi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Öğretmen atamaları ihtiyaca göre yapılıyor dedi. En çok htiyacın şu anda sınıf öğretmenliği olduğunu belirten Yılmaz. öğretmene rotasyon var mı sorusunun yanında uzman öğretmenlik hakkında da açıklamalarda bulundu. “Şu anda bir rotasyon çalışmamız yok. Olması gerekir mi? Üzerinde çalışıyoruz. Eğitimin başarılı olmasını herkesten çok ben isterim. Öğretmen eğitimin kilit taşıdır. Değişmez hedefimiz kaliteli eğitim. Kaliteli eğitim için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Rotasyon da bunun içine dahil mi? Bunun üzerinde çalışıyoruz.

Uzman Öğretmenlik Uygulaması ne olacak, Uzman Öğretmenlik sınavı olacak mı?

Uzmanlık sınavı tekrar gündeme gelecek mi? Evet gelecek. Öğretmenimize ilave hak vermek, özlük haklarını iyileştirmek istiyoruz. Gerek baş öğretmen gerek uzman öğretmenlik yoluyla da diğer öğretmenlerden bir adım öne çıkanın mali haklarını iyileştirelim diye bir çalışmamız var. Önümüzdeki dönemde bunu yapacağız. Başbakanımız önümüzdeki dönem için bize 3 hedef koydu. Bir, ‘ikili eğitimi kaldıracaksınız’ dedi.

Tamamını Oku
Güncel Haber

TAYFUN TALİPOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

tayfun-talipoglu-hayatini-kaybetti

NTV’de BAM TELİ adlı programı sunarak milyonların kabini fetheden usta gazetci, yazar ve televizyoncu Tayfun Takipoğlu, genç yaşında hayatını kaybetti.

TAYFUN TALİPOĞLU KİMDİR?

1962 yılında Kars’ta doğan Tayfun Talipoğlu İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Eskişehir’de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmadı ve bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yaptı. Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1’de, sonra ATV’de haber muhabiri olarak devam etti. 1995 yılından itibaren önce ATV’de, 1999’dan beri de NTV’de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam etti. Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

Tamamını Oku
Güncel Haber

İade KHK’sıyla Kaç Kişi İşine Geri Dönecek?

İade KHK 688

Yeni KHK Hazırlığını Duyuran Hükumet yetkilileri, bunun için kesin bir tarih vermiyor. Bilindiği gibi şimdiye kadar 4 iade KHK’sı yayımlanmıştı.

Yeni İade KHK’ları yoluyla toplam 502 kamu personeli göreve iade edildi. Yeni çıkacak olan 688 sayılı İade KHK’sı ile birlikte 400’den fazla kamu personelinin göreve iade edilmesi bekleniyor. 688 sayılı çıkacak olan KHK ile göreve dönecek çalışanların belirlenmesi için yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. KHK yayımlanmasının referandum öncesinde olacağı tahmin ediliyor.

Tamamını Oku
Güncel Haber

2017 Mart Ayı Maaş Bordrosu

Mart ayı memur maaş bordrosu

 Memurların 2017 Mart Ayı için Maaş Bordrosu Yayımlandı.

Kamuda Çalışan Personelin 2017 Mart Ayı Maaş Bordrosu E-devlet Üzerinden Yayımlandı.

2017 Mart Ayı Maaş Bordrosu İçin TIKLAYINIZ

E-Bordro ile maaşları sorgulama zamanı geldi. Binlerce memur şu günlerde E-bordro sitesine akın etti. 2017 Mart ayı memur zamlı maaş bordrosu yayınlandı. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4B, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

Tamamını Oku
1 2 3 7
Page 1 of 7