close

İSG

Kamu ve özel sektördeki İSG uygulamaları, isg dökümanları

İSG

Dünyada Önlenmeyen Yara, Çocuk İşçiliği

Dünyada Önlenmeyen Yara, Çocuk İşçiliği

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 182 No’lu Sözleşmesi En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına mesi Madde 2: Bu Sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 18 yaşın altındaki herkese uygulanır.

Her ne kadar 18 yaşındaki herkes ‘Çocuk’ olarak nitelendirilmiş olsa da çocukların yaptıkları işlerin hepsi, ortadan kaldırılmak istenilen çocuk işçiliği kategorisine girmemektedir.  Çocukların ve ergenlerin sağlıklarına ve kişisel gelişimlerine zarar vermeyecek ya da eğitimlerini aksatmayacak işler yapmalarına genellikle olumlu bakılır. Örneğin evde anne babalarına yardımcı olmak, aile işletmesinde belirli işler yapmak, okul saatleri dışında ve tatillerde cep harçlığı sağlayacak kimi işlerde yer almak gibi. Bu tür etkinlikler çocukların gelişimine ve ailelerinin durumuna katkıda bulunur; onlara çeşitli beceriler ve deneyim kazandırır; yetişkinlik dönemlerinde toplumun üretken üyeleri olmaya hazırlar.

Tamamını Oku
Güncel HaberİSG

Acil Durum Planları, Tatbikatları Önemsenmiyor

Acil Durum Planları, Tatbikatları Önemsenmiyor

Son zamanlarda meydana gelen yurt yangınları ve diğer facialar sırasında yaşananlar, kurumların kamu ya da özel fark etmeksizin acil durumlara hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Buradan çıkan net sonuç ise Acil Durum Planları, Tatbikatları Önemsenmiyor gerçeği…  Acil Durum kavramı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‘te 4. Maddede aynen şöyle tanımlanıyor: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâller…

Tamamını Oku
İSGTeknoloji

Teknolojinin Olumsuz Yönlerini Azaltmak İçin Tavsiyeler

817

Bilgisayar kullanımı yaşantımızın bir parçası haline geldi. İş sadece bilgisayarla da kalmayıp telefonla tablet, tabletle bilgisayar, laptopla telefon karışımı genç ve yeni nesil teknolojiler hayatın merkezine oturdu. Sadece teknolojik ürünler mi, bu ürünlerin işleyişini sağlayan yazılımlar da genişledi, çeşitlendi. Yazılımlar denilince sadece söz konusu cihazları işleten sistemler değil bir takım uygulamalar da devasa bir veritabanı oluşturdu. Application olarak dilimize neredeyse yerleşen uygulamalar da vazgeçilmezler arasına girdi. Bu kavramlardaki yaygınlaşma beraberinde kimi sorunları getirmiş bulunmakta. Sağlık sorunları, güvenlik sorunları ve hukuki sorunlar yani telif hakları, yazılım korsanlığı vb… Hal böyle olunca da küresel ve ülke bazlı bir takım önlemler düzenlemeler de yürürlüğe girmeye başladı. Teknolojinin olumsuz yönlerini azaltmak, olumlu yönlerinden en iyi şekilde faydalanmak için hukuki ve teknik düzenlemeler getirildi.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: Ülkemizde, 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmelik… Modern iş hayatı ve özellikle ofis çalışanları açısından, uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı tanımlamak için ekranlı araç tabir kullanılarak, ekranlı aracı kullanan çalışana da operatör denilmiştir. Bu yönetmelikle birlikte işverenlerin bilgisayar kullanan çalışanlarına karşın yükümlülükleri netleştirilmiştir.

Tamamını Oku