close
Güncel Haber

Referandumda Görev Alan Memurlar Ne Kadar Ücret Alacak?

Referandumda Görev Alacak Olan Seçim Sandık Görevlilerin Ücretleri Ne Kadar? Sandık Başkanı ve Üyelerin Alacağı Ücret Belli Oldu…

Tüm Türkiye, 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referanduma odaklanırken, referandumda görev alacak kişilerin alacakları ücretler merak konusu oldu.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03/01/2017 tarihli ve 66 sayılı Genelgesine göre, aylık katsayı 01/01/2017 – 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere (0,096058) olarak belirlenmiş durumda.

Başkan ve Üyeler 192,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00

– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00

– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00

– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00

-Şoför ve Hizmetliler 81,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 96,00

– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 81,00

– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 92,00

– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 87,00

– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 81,00

– Askı Yeri Görevlileri 76,00

– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

C) SANDIK KURULLARI

– Başkan 90,00

– Üye 81,00

D) BİNA SORUMLULARI 90,00

Referandum Görevi Ücretleri Ne zaman ve Nasıl alınacak?

Ödemeler 22 Aralık 2017 Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar seçim çalışmalarından dolayı alınmayan hak edişlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü itibariyle Saymanlıklar emanet hesabına yatırılması ve hak edişlerini almayanların listesinin çıkartılarak ilgili saymanlığa yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini almayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde saymanlıklardan hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, (Yüksek Seçim Kurulunca PTT Bank ile yapılacak protokol çerçevesinde) ilçe seçim kurulu tarafından PTT Bank aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin ücretleri şu şekildedir:

-Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına: 90×3= 270 TL

– Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 90X2= 180 TL

– Eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine: 81X2= 162 TL

– Eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine: 81X1= 81 TL

– Siyasi partili üyelere: 81×1= 81 TL

Ücret ödenecektir.

1 Yorum

Comments are closed.